Viziunea și misiunea școlii

Școala Gimnazială Vama este o școală europeană multiculturală, democratică, competitivă și receptivă la valorile de libertate și toleranță, capabilă să ofere servicii educaționale variate tuturor beneficiarilor, promovând un dialog deschis și permanent cu partenerii sociali și educaționali.

Școala Gimnazială Vama îşi asumă responsabilitatea dezvoltării interesului pentru educaţia multiculturală diversă şi emanciparea tinerei generaţii prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil capabil să creeze un climat stimulativ din perspectiva formării respectului pentru muncă şi carte, respectului faţă de obiceiuri şi tradiţii, precum şi a cultivării deprinderilor social-civice pentru obţinerea succesului în contextul actual de dezvoltare al Europei.