Curriculum național

(Pagină în lucru) Planurile cadru, programele școlare și standardele de evaluare utilizate, sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Planificările calendaristice sunt întocmite în conformitate cu acestea: clasa pregătitoare – OMECI nr. 3656/29.03.2012, clasa I și clasa a II-a OMECI nr. 4684/05.08.2003, clasa a III-a OMECI nr.5198/01.01.2004, clasa a IV-a – OMECI nr. 3919/20.04.2005. Programele școlare pentru învățământul gimnazial sunt cele cuprinse în Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6 din OMECI nr. 2097/09.09.2009 privind programele școlare pentru disciplinele de studiu din învățământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial. Pentru învățământul preșcolar se utilizează Currriculum-ul pentru învățământul preșcolar aprobat prin OMECT nr. 5223/2008 (sursa: Comisia de curriculum).