Misiunea școlii

Școala Gimnazială Vama îşi asumă responsabilitatea dezvoltării interesului pentru educaţia multiculturală diversă şi emanciparea tinerei generaţii prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil capabil să creeze un climat stimulativ din perspectiva formării respectului pentru muncă şi carte, respectului faţă de obiceiuri şi tradiţii, precum şi a cultivării deprinderilor social-civice pentru obţinerea succesului în contextul actual de dezvoltare al Europei.

Absolvenţii noştri vor învăța să se confrunte cu exigenţele secolului XXI, cu încredere, compasiune, integritate, creativitate, dragoste pentru pace şi umanitate.

Misiunea școlii este în concordanță cu viziunea școlii și este formulată pe baza valorilor împărtășite de comunitatea școlară locală, valori care exprimă esența personalității umane în continuă schimbare adaptată exigențelor lumii contemporane:

 • Libertate

 • Onestitate

 • Competență

 • Toleranță

 • Multiculturalitate

 • Diversitate

 • Dialog

 • Consecvență

 • Flexibilitate

 • Deschidere

 • Responsabilitate

 • Civism