Viziunea școlii

Școala Gimnazială Vama este o școală europeană multiculturală, democratică, competitivă și receptivă la valorile de libertate și toleranță, capabilă să ofere servicii educaționale variate tuturor beneficiarilor, promovând un dialog deschis și permanent cu partenerii sociali și educaționali.

Fiind o stare ideală proiectată pe termen lung şi care configurează o posibilă şi deziderabilă dezvoltare, viziunea școlii presupune evaluarea pe termen lung a şanselor de dezvoltare ale școlii astfel încât să dea posibilitatea tuturor celor implicaţi în viaţa şcolară să contribuie la construcţia ei. În acest sens, viziunea școlii noastre, enunțată mai sus, presupune îndeplinirea următoarelor obiective:

  • Formarea unui corp profesoral de elită;

  • Promovarea şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale, astfel încât procentul de promovabiliate al elevilor la testele naţionale să fie apropiat mediei pe judeţ;

  • Toţi absolvenţii să fie cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ;

  • Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv;

  • Stabilirea și menținerea unor relaţii de colaborare permanente, deschise, transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei, cu membrii Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cu reprezentanţii O.N.G.-urilor, cu Poliţia de Proximitate etc;

  • Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de calitate;

  • Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative;

  • Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice.