Oferta educațională

(Pagină în lucru) Alături de colectivul de cadre didactice al școlii și membrii ai comunității locale, conducerea Școlii Gimnaziale Vama este preocupată permanent să asigure capacitatea instituțională și să eficientizeze actul educațional la nivelul exigențelor viziunii și misiunii asumate. Resursele financiare aflate la dispoziția unității sunt judicios planificate în vederea atingerii obiectivelor propuse și creșterii calității actului educațional. În acest sens, proiectarea și execuția bugetară este realizată în conformitate cu PDI 2012 – 2016 și Strategia internă de asigurare a calității. Sumele de la bugetul local aprobate sunt folosite în fiecare an cu precădere pentru asigurarea bunei funcționări a școlii (întreținere, încălzire, energie electrică, telefon, internet, microbuz școlar etc.). În anul 2012, a fost dezvoltat sistemul de supraveghere video și a fost realizată arhiva potrivit reglementărilor legale în vigoare.